Photoworkx
home Quick tour studio locatie portret reportage klanten contact
 
Postadres: Bezoekadres:
Postbus 260 Zoutkeetsingel 9
2501 CG Den Haag 2512 HL Den Haag
mail@photoworkx.nl t. 070 3882161 - m. 0652 405 494
Facebook twitter
 

Contact

Rob Severijnen, fotograaf van Photoworkx is Google Street View vertrouwde fotograaf.
Rob is een allround vakfotograaf voor de zakelijke markt.
Enkele mogelijkheden: fotoreportages van evenementen of congres.
Portretfotografie op locatie of in de studio, 360 graden panoramafotografie, interieur & vastgoed fotografie.

“Ik wil ondernemers helpen om zichzelf en hun bedrijf zo goed mogelijk te presenteren.
Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop.”

Postadres:
Postbus 260
2501 CG Den Haag
m. 0652 405 494
e-mail: mail@photoworkx.nl


“Op alle rechtsbetrekkingen van Photoworkx zijn de Algemene Voorwaarden 
van de DuPho, januari 2015 van toepassing, welke u op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld.”

Alle foto's op deze site zijn "copyright Photoworkx", alle rechten zijn voorbehouden. 
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën
of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 

Disclaimer

Photoworkx heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgenomen. 

Aan de informatie kunnen echter geen rechten ontleend worden met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.
Photoworkx, noch zijn werknemers, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor (directe) of indirect(e) verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken van deze site of andereaan deze site gekoppelde sites.
Photoworkx behoudt zich het recht voor de informatie op deze site 
zonder vooraankondiging en op ieder moment te wijzigen en/of in te trekken.


 


contact